Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายใน

--------------------------------
แผนยุทธศาสตร์ประจำปี
แบบฟอร์มใบสมัคร พอ.สว.
แบบฟอร์มความพึงพอใจ
แบบสอบถามแรงจูงใจ
--------------------------------
งานอนามัยแม่และเด็ก
มาตรฐานฉีดวัคซีน57
--------------------------------
งานการเงิน 
หนังสือแนวทางปฏิบัติ พกส.
มิถุนายน 2557 
มิถุนายน 2557 
มิถุนายน 2557 
คู่มือการรับส่งไฟล์account
--------------------------------
ดูรายงานส่งข้อมูล506 
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
งานควบคุมโรคติดต่อ
งานระบาดวิทยา
--------------------------------
แบบฟอร์ม งานศพปลอดเหล้า
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
งานอาชีวะอนามัย
แบบฟอร์มขยะติดเชื้อ 
แบบรายงานภาคเกษตร 
--------------------------------
งานเบาหวานความดัน
KPI NCD 2557 
--------------------------------
administrator sso

รายงานประชุมประจำเดือน

หนังสือราชการ

Disease Alerts

SRRT เครือข่ายระดับตำบล

User Menu

ประชาสัมพันธ์จาก สสอ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป สปสช.จะปิดระบบในการตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้ Smart Card แทนซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องไปขอ Pincode ที่งานทะเบียนที่อำเภอ ถึงจะใช้ตรวจสอบได้

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป สปสช.จะปิดระบบในการตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้ Smart Card แทนซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องไปขอ Pincode ที่งานทะเบียนที่อำเภอ ถึงจะใช้ตรวจสอบได้

เดิมการตรวจสอบรายกลุ่มจะมีประโยชน์มากในการ Update แฟ้ม Person ซึ่งในแฟ้มนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับการทำข้อมูลของเราในการย่นระยะเวลาในการ บันทึกข้อมูลสิทธิ์ และดูประเภทการอยู่อาศัยในเขต รพ.สต.ที่ใช้เครื่องมือ Ucsearch Clients ,RigtToJhcis ก็จะใช้ได้เพียงไม่เกิน วันที่ 28 กพ.57 นี้ ดังนั้น รพ.สต.ทุกแห่งควรใช้เครื่องมือนี้ในการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันซะ จะได้ไม่ทำงานหนักครับ   อ่างอิงจาก  อ.สุรพล

คอมเมนต์   

 
0 #3 ณัฐสิทธิ์ 2557-02-07 11:41
:lol: อย่าลืมไปค้นหาต ัวเสียบบัตร smrt card iris สีดำ ที่ รพ เคยแจกนะครับไม่ งั้นเตรียมหาซื้ อมารองรับครับ
อ้างอิง
 
 
0 #2 ณัฐสิทธิ์ 2557-02-07 11:34
อ้างอิง รพ.สต.บ้านหนองไผ่:
ต้องขอเองรายแห่ง หรือรวบรวมไปได้ไหมครับ

เด๋วผมขอเรียนหั วหน้าแล้วจะรายง านให้ทราบอีกครั ้งนะครับ
อ้างอิง
 
 
0 #1 รพ.สต.บ้านหนองไผ่ 2557-02-07 09:44
ต้องขอเองรายแห่ ง หรือรวบรวมไปได้ ไหมครับ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

สถานะการส่งรายงาน (รพ.สต.ที่ค้างส่งรายงาน)

แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งให้ดำเนินการลงเป้าหมายผลงานตามแบบฟอร์ม KPI Template 2557 

ส่งภายในวันที่ 4 กรกฏาคม 2557

ส่งเข้า mail: cpdho00377@gmail.com 

รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง

โนนอุดม นาหนองทุ่ม บ้านหนองผือ  บ้านวังยาว บ้านมาลา วังหินลาด โนนหัน บ้านโคกม่วง นาเพียง บ้านวังหูกวาง หนองเสาเล้า โนนสะอาด ไชยสอ หนองเขียด บ้านหนองไผ่ บ้านโนนสาวเอ้ ขัวเรียง

รพ.สต.ที่ส่งแล้ว

update  time : update 30/06/2557 time : 10.29


รายงานข้อมูล เบาหวาน/ความดัน ไฟล์ข้อมูล 21 แฟ้ม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 - เมษายน 2557 

ส่งภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557

ส่งเข้า mail: tonoromsri@hotmail.com 

รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง

     

รพ.สต.ที่ส่งแล้ว

บ้านหนองผือ  บ้านวังยาว บ้านมาลา วังหินลาด โนนหัน บ้านโคกม่วง นาเพียง  บ้านวังหูกวาง หนองเสาเล้า โนนสะอาด ไชยสอ

หนองเขียด บ้านหนองไผ่ บ้านโนนสาวเอ้ ขัวเรียง นาหนองทุ่ม โนนอุดม   

update  time : update 01/07/2557 time : 09.40


รายงานสรุปข้อมูลผู้มารับบริการทันตกรรม กลุ่มอายุ 0-2 ปี 

ส่งเข้า mail: tonoromsri@hotmail.com

รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง

 

รพ.สต.ที่ส่งแล้ว 

นาเพียง  บ้านวังหูกวาง ขัวเรียง นาหนองทุ่ม บ้านหนองผือ บ้านโคกม่วง วังหินลาด บ้านหนองไผ่ บ้านวังยาว หนองเขียด โนนหัน

หนองเสาเล้า บ้านโนนสาวเอ้ บ้านมาลา โนนสะอาด ไชยสอ  โนนอุดม  

update 03/07/2557 time : 09.42


รายงานชื่อหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ รพ.สต. ส่งภายในวันที 30  พฤษภาคม 2557 

ส่งเข้า mail: tonoromsri@hotmail.com

รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง

รพ.สต.ที่ส่งแล้ว

 บ้านวังยาว บ้านมาลา ขัวเรียง บ้านโคกม่วง หนองเขียด โนนสะอาด วังหินลาด บ้านวังหูกวาง บ้านหนองไผ่   โนนหัน  บ้านโนนสาวเอ้  ไชยสอ นาหนองทุ่ม บ้านหนองผือ นาเพียง หนองเสาเล้า โนนอุดม  

update 04/06/2557 time : 09.30


 

ผู้บริหารสาธารณสุข

   นายถนัต  จ่ากลาง

 สาธารณสุขอำเภอชุมแพ

สมาชิกล่าสุด

  • AlixInots
  • siwimon wangyotha
  • chatikarn
  • komsun
  • rattanagorn

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์

ระบบงาน Health

 

ตรวจสอบ21,43แฟ้ม

ราคาน้ำมัน

Datacenter Cup Chumphae

Web Manager (WM)

DATACENTER TAKIS KKPHO

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร.043-312900 , 043-311809 mail:cpdho00377@gmail.com
จัดทำโดย นายณัฐสิทธิ์  ร่มศรี  กลุ่มงานสารสนเทศสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.
Copyright © 2013 cpdho.go.th. All Rights Reserved.