สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

เลขที่ 169/1 หมู่ 18 ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร.043-312900 , 043-311809 mail:cpdho00377@gmail.com